Siste nytt

AUGUST 2019

Ny måned, ny uke og litt tid for ettertanke....

Det er ingen tvil om at det er hardt arbeid å være en liten næringsdrivende. Marked, fag, krav fra forskjellige instanser og bedriftens ressurser endres stadig. Noen ganger takler man dette på strak arm, og ser det som en utfordring som det er spennende å ta tak i. Men andre ganger kommer endringene uventet, eller på et uheldig tidspunkt, og da kommer fort tankene om hvorfor man egentlig holder på med det man gjør.

Når dette skjer er det viktig å ha noen rundt seg å snakke med som har god kjennskap til bedriften din og erfaring når det gjelder disse problemstillingene. Jeg oppfordrer alle mine kunder til å ta kontakt hvis de trenger hjelp i slike situasjoner. Noen ganger er  det en samtalepartner som trengs, mens andre ganger kan vi finne områder som vi kan avlaste dere på som gjør at det frigjøres mer tid og overskudd til å ta tak i utfordringene.

Mitt budskap er - ikke nøl med å ringe oss - vi er her for deg!

Jeg sender tommel opp til alle dere små næringsdrivende med ønske om en riktig god uke og en flott august måned!